Θέση Καλιστήρι, Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ.: 210 5595677 - 210 5595927
Κιν. : 6937303203 - www.tehni-epiplo.gr - e-mail: info@tehni-epiplo.gr